Interim

Het tijdelijk vervullen van een vacature, het richting geven aan een veranderingsproces, het tijdelijk sturen van projecten en processen. Wij delen onze opgedane ervaringen met uw organisatie opdat interim management meer is dan uitsluitend het vervullen van een tijdelijke taak.